trang Cộng đồng Pháp ngữ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Cộng đồng Pháp ngữ (2018)
  • Quốc gia : 72
  • Diện tích : 27.829.787 km²
  • Số dân : 1.078.282.003
  • Mật độ dân số : 38,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 269.694 km²