trang Cộng đồng Kinh tế Tây Phi

liên kết trực tiếp
dữ liệu Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (2018)
  • Quốc gia : 15
  • Diện tích : 5.114.143 km²
  • Số dân : 371.886.999
  • Mật độ dân số : 72,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 5.311 km²