trang Cộng đồng Caribe

liên kết trực tiếp
dữ liệu Cộng đồng Caribe (2018)
  • Quốc gia : 17
  • phụ thuộc : 9
  • Diện tích : 4.420.587 km²
  • Số dân : 235.023.998
  • Mật độ dân số : 53,2 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 26.772 km²