trang Cộng đồng Andean

liên kết trực tiếp
dữ liệu Cộng đồng Andean (2018)
  • Quốc gia : 11
  • Diện tích : 18.511.736 km²
  • Số dân : 521.152.997
  • Mật độ dân số : 28,2 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 39.254 km²