1. DB-City
  2. /
  3. Châu Mỹ
  4. /
  5. Bắc Mỹ

Quốc gia Bắc Mỹ

trang Bắc Mỹ

liên kết trực tiếp
dữ liệu Bắc Mỹ (2018)
  • Quốc gia : 2
  • phụ thuộc : 3
  • Diện tích : 21.514.791 km²
  • Số dân : 364.345.989
  • Mật độ dân số : 16,9 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 266.314 km²