trang Ủy ban Kinh tế châu Phi

liên kết trực tiếp
dữ liệu Ủy ban Kinh tế châu Phi (2018)
  • Quốc gia : 53
  • Diện tích : 29.472.491 km²
  • Số dân : 1.225.706.014
  • Mật độ dân số : 41,6 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 38.926 km²