Thông tin Swiss franc

ISO 4217CHF (756)

Tỷ giá ngoại tệ Swiss franc

€ 1= CHF 1,0929CHF 1 = € 0,914997
$US$US 1= CHF 0,993004CHF 1 = $US 1,007045
£UK£UK 1= CHF 1,387898CHF 1 = £UK 0,720514
C$C$ 1= CHF 0,733047CHF 1 = C$ 1,364169
$AU$AU 1= CHF 0,715483CHF 1 = $AU 1,397657
¥JP¥JP 1= CHF 0,008784CHF 1 = ¥JP 113,843352

Quốc gia Swiss franc

trang Swiss franc

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Swiss franc

dữ liệu Swiss franc
  • Quốc gia : 2
  • Diện tích : 41.450 km²
  • Số dân : 7.344.498
  • Mật độ dân số : 177,2 /km²
Bạn có thích DB-City?