Thông tin Leu mới Romania

ISO 4217RON (946)

Tỷ giá ngoại tệ Leu mới Romania

€ 1= RON 4,4639RON 1 = € 0,224019
$US$US 1= RON 4,055879RON 1 = $US 0,246556
£UK£UK 1= RON 5,668804RON 1 = £UK 0,176404
C$C$ 1= RON 2,994098RON 1 = C$ 0,33399
$AU$AU 1= RON 2,922357RON 1 = $AU 0,34219
¥JP¥JP 1= RON 0,035878RON 1 = ¥JP 27,872234

Quốc gia Leu mới Romania

trang Leu mới Romania

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Leu mới Romania

dữ liệu Leu mới Romania
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 237.500 ¤TRAD|vi|km²¤
  • Số dân : 21.489.000
  • Mật độ dân số : 90,5 /¤TRAD|vi|km²¤
  • Chiều dài bờ biển : 225 ¤TRAD|vi|km²¤
Bạn có thích DB-City?