Thông tin Romanian leu

ISO 4217RON (946)

Tỷ giá ngoại tệ Romanian leu

€ 1= RON 4,4639RON 1 = € 0,224019
$US$US 1= RON 4,055879RON 1 = $US 0,246556
£UK£UK 1= RON 5,668804RON 1 = £UK 0,176404
C$C$ 1= RON 2,994098RON 1 = C$ 0,33399
$AU$AU 1= RON 2,922357RON 1 = $AU 0,34219
¥JP¥JP 1= RON 0,035878RON 1 = ¥JP 27,872234

Quốc gia Romanian leu

trang Romanian leu

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Romanian leu

dữ liệu Romanian leu
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 237.500 km²
  • Số dân : 21.489.000
  • Mật độ dân số : 90,5 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 225 km²
Bạn có thích DB-City?