Thông tin Denar

ISO 4217MKD (807)

Tỷ giá ngoại tệ Denar

€ 1= MKD 61,6968MKD 1 = € 0,016208
$US$US 1= MKD 56,057423MKD 1 = $US 0,017839
£UK£UK 1= MKD 78,350117MKD 1 = £UK 0,012763
C$C$ 1= MKD 41,382252MKD 1 = C$ 0,024165
$AU$AU 1= MKD 40,390704MKD 1 = $AU 0,024758
¥JP¥JP 1= MKD 0,495875MKD 1 = ¥JP 2,016637

Quốc gia Denar

trang Denar

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Denar

dữ liệu Denar
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 25.333 ¤TRAD|vi|km²¤
  • Số dân : 2.055.000
  • Mật độ dân số : 81,1 /¤TRAD|vi|km²¤
Bạn có thích DB-City?