Thông tin Krona Iceland

ISO 4217ISK (352)

Tỷ giá ngoại tệ Krona Iceland

€ 1= ISK 142,22ISK 1 = € 0,007031
$US$US 1= ISK 129,220425ISK 1 = $US 0,007739
£UK£UK 1= ISK 180,608293ISK 1 = £UK 0,005537
C$C$ 1= ISK 95,392045ISK 1 = C$ 0,010483
$AU$AU 1= ISK 93,106383ISK 1 = $AU 0,01074
¥JP¥JP 1= ISK 1,143064ISK 1 = ¥JP 0,874842

Quốc gia Krona Iceland

trang Krona Iceland

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Krona Iceland

dữ liệu Krona Iceland
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 103.000 ¤TRAD|vi|km²¤
  • Số dân : 307.000
  • Mật độ dân số : 3,0 /¤TRAD|vi|km²¤
  • Chiều dài bờ biển : 4.988 ¤TRAD|vi|km²¤
Bạn có thích DB-City?