Thông tin Peso Chile

ISO 4217CLP (152)

Tỷ giá ngoại tệ Peso Chile

€ 1= CLP 762,969CLP 1 = € 0,001311
$US$US 1= CLP 693,230056CLP 1 = $US 0,001443
£UK£UK 1= CLP 968,911042CLP 1 = £UK 0,001032
C$C$ 1= CLP 511,75062CLP 1 = C$ 0,001954
$AU$AU 1= CLP 499,488707CLP 1 = $AU 0,002002
¥JP¥JP 1= CLP 6,132205CLP 1 = ¥JP 0,163073

Quốc gia Peso Chile

trang Peso Chile

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Peso Chile

dữ liệu Peso Chile
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 756.950 ¤TRAD|vi|km²¤
  • Số dân : 16.781.000
  • Mật độ dân số : 22,2 /¤TRAD|vi|km²¤
  • Chiều dài bờ biển : 6.435 ¤TRAD|vi|km²¤
Bạn có thích DB-City?