Thông tin CFA franc Tây Phi

ISO 4217XOF (952)
dấu hiệu tệ CFA franc Tây PhiF CFA

Tỷ giá ngoại tệ CFA franc Tây Phi

€ 1= F CFA 655,957F CFA 1 = € 0,001524
$US$US 1= F CFA 595,999455F CFA 1 = $US 0,001678
£UK£UK 1= F CFA 833,01416F CFA 1 = £UK 0,0012
C$C$ 1= F CFA 439,973841F CFA 1 = C$ 0,002273
$AU$AU 1= F CFA 429,431751F CFA 1 = $AU 0,002329
¥JP¥JP 1= F CFA 5,272119F CFA 1 = ¥JP 0,189677

trang CFA franc Tây Phi

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận CFA franc Tây Phi

dữ liệu CFA franc Tây Phi
  • Quốc gia : 8
  • Diện tích : 3.506.615 km²
  • Số dân : 89.203.000
  • Mật độ dân số : 25,4 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 1.573 km²
Bạn có thích DB-City?