Thông tin Lev Bulgaria

ISO 4217BGN (975)

Tỷ giá ngoại tệ Lev Bulgaria

€ 1= BGN 1,9558BGN 1 = € 0,5113
$US$US 1= BGN 1,777031BGN 1 = $US 0,562736
£UK£UK 1= BGN 2,483713BGN 1 = £UK 0,402623
C$C$ 1= BGN 1,311825BGN 1 = C$ 0,762297
$AU$AU 1= BGN 1,280393BGN 1 = $AU 0,78101
¥JP¥JP 1= BGN 0,015719BGN 1 = ¥JP 63,617278

Quốc gia Lev Bulgaria

trang Lev Bulgaria

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Lev Bulgaria

dữ liệu Lev Bulgaria
  • Quốc gia : 1
  • Diện tích : 110.910 ¤TRAD|vi|km²¤
  • Số dân : 7.551.000
  • Mật độ dân số : 68,1 /¤TRAD|vi|km²¤
  • Chiều dài bờ biển : 354 ¤TRAD|vi|km²¤
Bạn có thích DB-City?