Thông tin Đô la Mỹ

ISO 4217USD (840)
dấu hiệu tệ Đô la Mỹ$US

Tỷ giá ngoại tệ Đô la Mỹ

€ 1= $US 1,1006$US 1 = € 0,908595
£UK£UK 1= $US 1,397676$US 1 = £UK 0,715473
C$C$ 1= $US 0,738212$US 1 = C$ 1,354624
$AU$AU 1= $US 0,720524$US 1 = $AU 1,387879
¥JP¥JP 1= $US 0,008846$US 1 = ¥JP 113,045444
CHFCHF 1= $US 1,007045$US 1 = CHF 0,993004

trang Đô la Mỹ

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Đô la Mỹ

dữ liệu Đô la Mỹ
  • Quốc gia : 6
  • phụ thuộc : 9
  • Diện tích : 9.675.041 km²
  • Số dân : 325.336.719
  • Mật độ dân số : 33,6 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 33.836 km²
Bạn có thích DB-City?