trang Nam Mỹ

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Nam Mỹ

dữ liệu Nam Mỹ
  • Quốc gia : 12
  • phụ thuộc : 3
  • Diện tích : 17.858.251 km²
  • Số dân : 388.179.631
  • Mật độ dân số : 21,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 32.745 km²
Bạn có thích DB-City?