Châu Phi

Tiểu lục địa : Bắc Phi, Đông Phi, Nam Phi, Tây PhiTrung Phi.
Các thành phố lớn : Cairo, Kinshasa, Abidjan, Luanda, Addis Ababa, DakarNairobi.

trang Châu Phi

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Châu Phi

dữ liệu Châu Phi
  • Tiểu lục địa : 5
  • Quốc gia : 54
  • phụ thuộc : 4
  • Diện tích : 30.361.537 km²
  • Số dân : 965.625.658
  • Mật độ dân số : 31,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 40.488 km²
Bạn có thích DB-City?