trang Châu Mỹ

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Châu Mỹ

dữ liệu Châu Mỹ
  • Tiểu lục địa : 4
  • Quốc gia : 35
  • phụ thuộc : 21
  • Diện tích : 42.104.231 km²
  • Số dân : 917.742.125
  • Mật độ dân số : 21,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 330.571 km²
Bạn có thích DB-City?