trang Châu Đại Dương

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Châu Đại Dương

dữ liệu Châu Đại Dương
  • Tiểu lục địa : 4
  • Quốc gia : 14
  • phụ thuộc : 14
  • Diện tích : 8.508.688 km²
  • Số dân : 56.540.795
  • Mật độ dân số : 6,6 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 72.287 km²
Bạn có thích DB-City?