Châu Âu

Tiểu lục địa : Bắc Âu, Đông Âu, Nam ÂuTây Âu.
Các thành phố lớn : Moskva, Luân Đôn, Saint-Pétersbourg, Berlin, Madrid, BeogradKiev.

trang Châu Âu

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Châu Âu

dữ liệu Châu Âu
  • Tiểu lục địa : 4
  • Quốc gia : 44
  • phụ thuộc : 7
  • Diện tích : 23.057.538 km²
  • Số dân : 730.634.246
  • Mật độ dân số : 31,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 147.750 km²
Bạn có thích DB-City?