trang Châu Á

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Châu Á

dữ liệu Châu Á
  • Tiểu lục địa : 5
  • Quốc gia : 48
  • phụ thuộc : 4
  • Diện tích : 31.668.895 km²
  • Số dân : 4.058.697.821
  • Mật độ dân số : 128,2 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 189.181 km²
Bạn có thích DB-City?