Bắc Phi

Lục : Châu Phi.
Các thành phố lớn : Cairo, Khartoum, Algiers, Tripoli, Tunis, RabatOran.

phụ thuộc Bắc Phi

trang Bắc Phi

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Bắc Phi

dữ liệu Bắc Phi
  • Quốc gia : 6
  • phụ thuộc : 1
  • Diện tích : 7.904.959 km²
  • Số dân : 195.859.209
  • Mật độ dân số : 24,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 10.164 km²
Bạn có thích DB-City?