Quốc gia Bắc Mỹ

trang Bắc Mỹ

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Bắc Mỹ

dữ liệu Bắc Mỹ
  • Quốc gia : 2
  • phụ thuộc : 3
  • Diện tích : 21.514.791 km²
  • Số dân : 339.282.933
  • Mật độ dân số : 15,8 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 266.314 km²
Bạn có thích DB-City?