trang Đông Nam Á

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Đông Nam Á

dữ liệu Đông Nam Á
  • Quốc gia : 11
  • Diện tích : 4.510.560 km²
  • Số dân : 585.233.000
  • Mật độ dân số : 129,7 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 105.779 km²
Bạn có thích DB-City?