trang Đông Âu

liên kết trực tiếp
Facebook, Twitter, Google+

Bình luận Đông Âu

dữ liệu Đông Âu
  • Quốc gia : 10
  • Diện tích : 18.825.221 km²
  • Số dân : 293.162.997
  • Mật độ dân số : 15,6 /km²
  • Chiều dài bờ biển : 41.505 km²
Bạn có thích DB-City?